قوانین و مقررات

۱- برای خرید حتماً شماره تماس، آدرس و کدپستی را صحیح  وارد نماید، در صورت عدم حضور شخص خریدار و یا صحیح نبودن آدرس، وجه پرداختی قابل بازگشت نخواهد بود.

۲- برای پیگیری خرید میتوانید با شماره تماس موجود در صفحه (تماس باما) یا فرم تماس موجود در همین صفحه اقدام کنید .

۳- در صورت پرداخت وجه و مواجه شدن با خطا و کسر موجودی از حساب باید تا ۲۴ ساعت صبر کرده تا مبلغ پرداختی از سوی بانک که به عنوان “تراکنش ناموفق” نام دارد به حساب شما بازگردانده شود.

۵- هزینه پست محصول به مبلغ ۸ هزار تومان تحت پست پیشتاز به مبلغ پکیج اضافه خواهد شد.