انواع پارچه های نظامی و لباسکاری

سفارش تکمیل انواع پارچه های نظامی و کار در متراژهای مختلف پذیرفته می شود.
اگر پارچه موجود نباشد به شرح زمانبندی زیر تحویل خریدار محترم می گردد:
1-مدت زمان چاپ هر مدل پارچه نظامی 15 روز میباشد.
2- مدت زمان رنگ پارچه های لباسکاری 10 روز میباشد.
3-اگر شابلون مورد نظر شما موجود نباشد جهت ساخت شابلون 15 روز کاری زمان می برد.
هدف ما جلب رضایت شماست*****

Showing all 8 resultsShowing all 8 results

دسته بندی محصولات

کارت شما