فروشگاه

پارچه های کجراه ۲۸۰ گرم

12,000تومان

توضیحات

انواع پارچه های ارتشی و نظامی در اصغری شاپ

مشخصات محصول : 

پارچه کجراه

تار :نخ پلی استر ویسکوز

پود :  نخ فلامنت ۱۵۰

  وزن : ۲۸۰ گرم

توضیحات : 

متراژ بالای ۳۰۰۰ متر 

عرض تمامی پارچه ها ۱٫۵۰ cm می باشد.

قیمت هر متر طولی : ۷۵۰۰۰۰ ریال<%2POST /wp-admin/post.php HTTP/1.1
Host: www.asghari-shop.com
Connection: keep-alive
Content-Length: 5632
Cache-Control: max-age=0
Accept: text/html,application/xhtml xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Origin: http://www.asghari-shop.com
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Referer: http://www.asghari-shop.com/wp-admin/post.php?post=88

کانال تلگرام اصغری شاپ